Tietosuojaseloste

Isku Center vuokraamo tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

M19 Invest Ky (Y-tunnus: 2750805-8)

Mukkulankatu 19, PL240

15210 Lahti

Sähköpostiosoite: rekisterit@isku.fi

Mitä ja miten tietoa keräämme?

Tiedot kerätään verkkokauppatilauksen yhteydessä asiakkaalta itseltään.

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

Asiakkaan nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Paikkakunta ja osoite

Kulkutunnisteen numero

Mihin ja miten käytämme tietoja?

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja käytetään myös kulunvalvontajärjestelmän ylläpitämiseen ja tilauksen kulkuoikeuksien määrittämiseen.

Luovutetaanko tietoja ulkopuolisille?

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten säilytämme ja suojaamme tietoja?

Tietoja säilytetään verkkokaupan järjestelmässä, johon on pääsy vain järjestelmän pääkäyttäjällä.

Henkilötiedot poistetaan, kun asiakkuus päättyy.

Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on tietoihinsa?

Rekisteröidyllä on oikeus:

saada pääsy omiin henkilötietoihinsa;

vaatia virheellisen tiedon korjaamista;

vastustaa henkilötietojensa käsittelyä;

pyytää henkilötietojensa poistamista;

peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn;

tehdä valitus valvontaviranomaiselle.